Tulevat tapahtumat

  Päivämäärä Aika
Dell EMC Tools & Software
Työasemien hallinta - Dell Command Suite –työkalut
Webinaarissa esitellään maksuttomien Command Suite -työkalujen ominaisuuksia käytännön esimerkkien avulla. Command Suite -työkaluja voi käyttää mm. työasemien BIOS-asetusten hallintaan, päivittämiseen, optimointiin, etähallintaan ja moneen muuhun toimenpiteeseen keskitetysti, vähentäen manuaalisen työn tarvetta. Command Suite -työkalujen hyödyntämisen on laskettu tuovan säästöä 60€ vuodessa jokaista käyttäjää tai työasemaa kohden!
March 14, 2018 9:00AM EET
Tukitapausten ja varaosatilausten hallinta - TechDirect
TechDirect on portaali johon keskittyy yhä enemmän Dell EMC:n online-palveluja niin enterprise- kuin client-laitteidenkin osalta. Portaalin kautta onnistuu mm. tukitikettien ja varaosatilausten hallinta, API-avainten tilaus, tehdaspalveluiden ja laiteimagen hallinta. Webinaarissa käydään TechDirect-portaalin hyödyt ja käyttöskenaariot läpi, sekä demonstroidaan kuinka tukitiketti ja varaosatilaus luodaan.
April 10, 2018 09:00AM EEST
Työasemien valvonnan automatisointi - SupportAssist for clients
SupportAssist on työasema-agentti, jonka avulla työasemassa olevista ongelmista raportoidaan automaattisesti Dellin tukeen, ja asiakkaan määrittelemään henkilöön tai service deskiin otetaan yhteyttä ja sovitaan vaadittavista huoltotoimenpiteistä sekä mahdollisista varaosavaihdoista. SupportAssist vähentää vianselvityksen vaatimaa puhelimessa käytettyä aikaa 84%, täten vapauttaen service deskin resursseja muihin tehtäviin.
May 3, 2018 9:00AM EEST
Dell EMC Palvelinhallinta - Open Manage Enterprise
Webinaarissa esitellään uudistunutta Open Manage Enterprise (OME) -palvelinhallintaratkaisua. OME mahdollistaa konesalin monitorointi-, hallinta- ja päivitystoimenpiteiden automatisoinnin ja auttaa merkittävästi vähentämään manuaalista työtä ja lyhentämään ylläpitoon kuluvaa aikaa. OME integroituu mm. Microsoftin ja VMwaren hallintatyökaluihin jonka vuoksi IT voi käyttää valitsemiaan työkaluja päivittäiseen ylläpitoon.
June 5, 2018 09:00AM EEST


Webcast-tiimi

Hypponen, Matti
(Sr. Technology Service Manager)
LinkedIn