Pro update řadičů / EMM + pevných disků na úložišti si nejprve stáhněte poslední verzi Resource DVD a příslušné balíčky s firmwarem :

Resource DVD : https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=VNVGW
MD32xx / MD36xx : https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=416WD
MD34xx / MD38xx : https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=X9X92
pevné disky : https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=0PW8C

Jako první nainstalujte z Resource DVD novou verzi Modular Disk Storage Manageru aby byla zaručena kompatibilita s novou verzí firmware.
Aby se mohla spustit aktualizace firmware, je potřeba mít úložište ve stavu Optimal.
V případě že máte na úložisti verzi firmware nižší než 07.75.28.60 je potřeba nejprve nainstalovat bridge firmware který je obsažen v balíčku s firmwary. Následně lze aktualizovat na poslední verzi stejným postupem.

Spuštění aktualizace řadiče je možné dvěma způsoby. Postup se liší dle modelu úložiště a nainstalované verze programu Modular Disk Storage Manager.

1) menu Upgrade / RAID Controller Module Firmware / Upgrade

2) menu Advanced / Maintenance / Download / RAID Controller Module Firmware

Potvrďte spuštění předaktualizační kontroly.

Tlačítkem Select File vyberte příslušný soubor pro Váš model úložiště v rozbaleném ZIP souboru s firmwarem řadiče. Zároveň zvolte v příslušné kolonce soubor pro aktualizaci NVSRAM. Nachází se ve stejné složce jako soubor s firmware pro řadič. Pokud jsou vybrané soubory správné zobrazí se pod File information verze firmwaru balíčku. Po vybrání obou souborů stiskněte tlačítko Transfer.

Ujistěte se že zvolené soubory jsou správné a potvrďte spuštění aktualizace. Při aktualizaci může dojít k částečnému omezení výkonnosti úložiště.

Nyní se začne nahrávat firmware do řadičů.

Nové verze firmware se postupně zaktivují na obou řadičích. V průběhu aktivace se řadiče vzájemně zastoupí.

Úspěch aktualizace bude potvrzen a okno zavřete stisknutím Close.

Pokud máte do úložiště připojeny externí diskové police, aktualizujte zároveň firmware EMM modulů. Spuštění aktualizace řadiče je možné dvěma způsoby. Postup se liší dle modelu úložiště a nainstalované verze programu Modular Disk Storage Manager.

1) menu Upgrade / EMM Firmware

2) menu Advanced / Maintenance / Download / EMM Firmware

Označte dostupné police pro update zaškrtnutím políčka Select All. Tlačítkem Select File vyberte příslušný soubor pro Váš model úložiště v rozbaleném ZIP souboru s firmwarem řadiče. Pro započetí aktualizace klepněte na Start. Při aktualizaci může dojít k částečnému omezení výkonnosti úložiště.

Vepište yes pro potvrzení aktualizace a klepněte na OK.

Po ukončení aktualizace uzavřete okno stisknutím Close.

Spuštění aktualizace pevných disků je možné dvěma způsoby. Postup se liší dle modelu úložiště a nainstalované verze programu Modular Disk Storage Manager.

1) menu Upgrade / Physical Disk Firmware

2) menu Advanced / Maintenance / Download / Physical Disk Firmware

V kolonce Current package je seznam modelů pevných disků v úložišti a v závorce jejich verze firmware. Kliknutím na tlačítko Add vyberte příslušný soubor pro model disku v rozbaleném ZIP souboru s firmwarem pevných disků. Vyberte postupně všechny balíčky pro všechny modely pevných disků v seznamu. Následně klepněte na Next.

Označte všechny disky pro update zaškrtnutím políčka Select All a klepněte na Finish. Při aktualizaci může dojít k částečnému omezení výkonnosti úložiště.

Vepište yes pro potvrzení pro potvrzení aktualizace a klepněte na OK.

Aktualizace se spustí a můžete sledovat její průběh.

Po ukončení aktualizace uzavřete okno stisknutím Close.