Pro stažení logů z řadiče RAID v operačním systému ESXi je nejprve potřeba aktivovat SSH. Lze to provést dvěma způsoby.

1) vSphere Client

Ve vSphere Clientu postupujte dle obrázku.

2) ESXi host

Přímo na hostu stiskněte klávesu F2.

Vstupte do menu Troubleshooting Options.

Vyberte Enable SSH a stiskněte klávesu Enter.

Dále je potřeba aplikace MegaCLI pro stažení logů, WinSCP pro nahrání souborů na server a PuTTY pro SSH připojení.

MegaCLI : https://docs.broadcom.com/docs-and-downloads/raid-controllers/raid-controllers-common-files/8-07-07_MegaCLI.zip
WinSCP : http://winscp.net/eng/download.php
PuTTY : http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Stažený soubor s nástrojem MegaCLI rozbalte na pevný disk. Instalační soubor vmware-esx-MegaCli-8.07.07.vib najdete ve složce VmwareMN.

Po spuštění WinSCP zvolte jako protokol SCP, vyplňte IP adresu a přihlašovací údaje do ESXi a klepněte na Login.

Rozbalený soubor vmware-esx-MegaCli-8.07.07.vib nahrajte do složky /tmp na serveru pomocí tlačítka Upload.

Nyní se připojte na server skrze SSH pomocí PuTTY. Spusťte instalaci příkazem "esxcli software vib install -v=/tmp/vmware-esx-MegaCli-8.07.07.vib --force --maintenance-mode --no-sig-check". Přepínač "--maintenance-mode" režim údržby pouze simuluje.

Příkazem "cd /opt/lsi/MegaCLI" přejděte do složky, kam se nainstaloval nástroj MegaCLI.
Použíjte následující příkazy pro stažení logů :

log řadiče RAID : ./MegaCli -FwTermLog -Dsply -aALL > lsi.txt
informace o pevných discích : ./MegaCli -PDList -aALL > pdlist.txt
informace o virtuálních discích : ./MegaCli -LDInfo -Lall -aALL > ldinfo.txt
event log : ./MegaCli -AdpEventLog -GetEvents -f events.txt -aALL
archivované logy : ./MegaCli -AdpEventLog -IncludeDeleted -f deleted.txt -aALL
informace o baterii : ./MegaCli -AdpBbuCmd -aALL > bbu.txt

Všechny vygenerované soubory si stáhněte zpět na lokální disk pomocí nástroje WinSCP. Nezapomeňte aktualizovat obsah složky tlačítkem se zelenými šipkami.

Stažené soubory pošlete technikovi pro další analýzu.