Pro update iDRACu vstupte na následující stránku pro stažení balíčku s updatem : https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=2091K

Stáhněte tento soubor a jeho obsah rozbalte.

Nyní se přihlašte do iDRACu a v menu vyberte položku Update and Rollback. Tlačítkem Browse vyhledejte v předchozím kroku vybalený soubor firmimg.d7. Poté stiskněte Upload.

Soubor s firmwarem se začne nahrávat.

Po úspěšném nahrátí klepněte na tlačítko install.

Zde klepněte na Job Queue pro zobrazení fronty operací ve které se nyní bude nacházet právě probíhající aktualizace.

Ve frontě operací je vidět probíhající aktualizace. Tato operace může trvat 5-10 minut. V jejím průběhu může být iDRAC dočasně nedostupný.

Po dokončení aktualizace se stav operace změní na Completed. Pravděpodobně bude potřeba nové přihlášení do rozhraní iDRACu. Úspěšnost aktulizace je možné zkontrolovat tlačítkem About vpravo nahoře.