Poniżej znajdą Państwo instrukcje przygotowania raportu diagnostycznego przy pomocy narzędzia SupportAssist. Raport ten jest odpowiednikiem dobrze znanego raportu DSET. Pełne instrukcje dostępne są na tej stronie (SupportAssist for Servers).

1) Proszę pobrać i zainstalować SupportAssist for Servers 1.2.
Wersja Windows
Wersja Linux

2) Proszę upewnić się, że serwer ma połączenie z internetem.

3) Do logowania używamy konta administratora.

4) Przy pierwszym uruchomieniu należy podać dane kontaktowe (będą one używane do przesyłania automatycznych alertów o awariach oraz do kontaktu z klientem ze strony wsparcia technicznego).

5) Narzędzie SupportAssist automatycznie wykryje serwer, na którym zostało zainstalowane.

6) Aby wygenerować raport diagnostyczny (odpowiednik raportu DSET) na tym serwerze, proszę zaznaczyć serwer na liście i kliknąć ‘Send System Information’. Generowanie raportu odbywa się w tle i trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.


7) Raport wysyłany jest do Dell automatycznie. Gdyby zaistniała potrzeba przesłania raportu emailem, to można go znaleźć w następujących folderach:
Windows: C:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports\
Linux: /opt/dell/supportassist/reports/

8) Aby dodać inne serwery do monitorowania, należy kliknąć ‘Add’
• Wpisać IP systemu operacyjnego lub iDRACa zdalnego serwera
• Wpisać dane do logowania do systemu operacyjnego lub iDRACa zdalnego serwera

Zaleca się używanie IP systemu operacyjnego i instalację OpenManage Server Administrator na monitorowanych serwerach, dzięki czemu raporty diagnostyczne będą zawierać więcej informacji dla wsparcia technicznego.


Po zainstalowaniu SupportAssist będzie monitorował wszystkie dodane serwery, automatycznie otwierał zgłoszenia serwisowe w Dell i wysyłał raporty diagnostyczne (DSETy) w przypadku wykrycia awarii.
*do automatycznego otwierania zgłoszeń wymagane jest wsparcie ProSupport dla danego urządzenia


W artykule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DellPomocPro(at)Dell.com