Aktualizacja firmware w serwerach PowerEdge poprzez iDRAC8

Aktualizacja firmware w serwerach PowerEdge poprzez iDRAC8

Ten artykuł wyjaśnia jak aktualizować firmware w serwerach Dell PowerEdge 13 generacji poprzez interfejs webowy iDRAC8.

W tym przykładzie aktualizacja dotyczy pojedynczego komponentu i używana jest paczka Windowsa.


Należy zalogować się do iDRAC i przejść do iDRAC Settings > Update and Rollback. Następnie należy wyszukać plik aktualizacyjny i wgrać go.

Po wgraniu pliku należy zaznaczyć daną aktualizację i kliknąć przycisk Install and Reboot lub Install Next Reboot (Instalacja i restart lub instalacja podczas następnego restartu).

Komunikat potwierdzi, że zadanie zostało przekazane do Job Queue.

W zakładce Job Queue można sprawdzać postęp aktualizacji.

!
Automatyczny restart może nie zadziałać z niektórymi systemami operacyjnymi. Może być konieczne ręczne zrestartowanie systemu operacyjnego.

Widok w Job Queue można odświeżać używając ikonki w prawym górnym rogu ekranu.

Zadania aktualizacji zostaną wykonane podczas restartu.

W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres:: DellPomocPro(at)Dell.com