Eksport logu kontrolera RAID poprzez iDRAC8

Poniższa instrukcja przedstawia jeden ze sposobów na zebranie logu z kontrolera RAID w serwerach Dell PowerEdge 13 generacji.

W tym przykładzie używamy funkcjonalności iDRAC 8.

!
Serwer musi być włączony, aby log z kontrolera został zapisany.

  1. Po zalogowaniu się do iDRACa 8 przechodzimy do menu Server > Troubleshooting > Tech Support Report, zaznaczamy opcje tak ja przedstawiono poniżej i klikamy w przycisk Export.
  2. U góry pojawi się pasek postępu.
  3. Po zakończeniu zbierania raportu/logu należy kliknąć na OK, aby zapisać plik.
!
Nie wszystkie przeglądarki pozwalają na zebranie raportu/logu.
Jeśli nie pojawi się pasek postępu po kliknięciu na Export, proszę spróbować w innej przeglądarce.

W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres:: DellPomocPro(at)Dell.com