Niniejszy artykuł objaśnia sposób rozszerzenia pojemności istniejącego dysku wirtualnego (RAID) w przypadku zmiany dysków fizycznych na dyski o większej pojemności lub dodania dysku fizycznego.

Uwagi:

1.W związku z krytycznością wykonywanych operacji, przeprowadzając rozbudowę dysku na działającym RAID należy uprzednio wykonać kompletną zapasową kopię danych.

2. Rozbudowa RAID z poziomu systemu operacyjnego nie jest operacją wspieraną i przebiega na ryzyko użytkownika.

3. Po rozszerzeniu istniejącego RAID z poziomu systemu operacyjnego, kontroler RAID rozpoczyna proces „Background Initialization“. Dopiero po zakończeniu procesu inicjalizacji można rozszerzyć partycję w systemie operacyjnym. Zachowane dane nie zostaną naruszone.

4. Funkcja „Online Capacity Expansion” w OpenManage Server Administrator dostępna jest jedynie dla grupy dyskowej (Disk Group) z jednym dyskiem wirtualnym (przy większej ilości dysków wirtualnych operacja nie będzie wykonalna).

5. Rekonfiguracja RAID może wymagać zrestartowania systemu.

Przebieg rozbudowy istniejącego RAID:

1. Uruchomić OpenManage Server Administrator i pod danym dyskiem wirtualnym wybrać opcję „Reconfigure …“.

2. Wybrać dyski, które powinny zostać dodane do istniejącego RAID i potwierdzić wybór.

3. W następnym oknie dialogu wybrać poziom RAID jak i podać wartość wskazującą na procent dostępnej pojemności przeznaczoną na rozszerzenie RAID (przy maksymalnej pojemności podać wartość 100%).4. Kolejne okno wyświetli podsumowanie dot. aktualnej i planowanej konfiguracji.

5. Po zakończeniu rekonfiguracji nowa pojemność dysku wirtualnego widoczna będzie w OpenManage.

6. Rozszerzenie partycji z poziomu systemu operacyjnego:

Wybrać odpowiednią partycję, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Extend Volume” (dostępne dla Windows Server 2008 R1/R2 lub Linux).

7. Po zakończeniu operacji rozszerzenia partycji, wskazana zostanie jej kompletna pojemność.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com