Uwaga
: Narzędzie MegaCLI jest produktem firmy LSI, niecertyfikowanym przez firmę Dell. Instalacja i użytkowanie narzędzia przebiega na odpowiedzialność użytkownika. Obsługa techniczna Dell chętnie udzieli porad w zakresie użytkowania narzędzia, lecz nie oferuje wsparcia na produkt. W razie pytań lub problemów z narzędziem MegaCLI można skorzystać podręcznika z MegaRAID® SAS Software (począwszy od strony 159).


Niniejszy artkuł zawiera instrukcję rozszerzenia pojemności istniejącego RAID (np. przez dodanie dysków) pod systemem ESXi 5.x przy użyciu narzędzia MegaCLI.

W celu rozbudowy RAID pod systemem Windows /Linux prosimy skorzystać z aplikacji OpenManage Server Administrator (instrukcja dostępna tutaj)

Wymagania systemowe i sprzętowe:

  • Kontroler RAID– np. PERC5i, PERC6i, H700, H710
  • Minimum jeden dodatkowy dysk (dla RAID SAS – dyski SAS, dla SATA – SATA itd.)
  • ESXi 5.x
  • Aktywne SSH
  • Zainstalowane narzędzie MegaCLI (instrukcja po angielsku)
  • Klient SSH np. PuTTY

Uwaga: Przed przystąpieniem do operacji prosimy wykonać kopię zapasową danych. Firma Dell nie odpowiada za utratę danych na skutek wykonania zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń.

Operację rozbudowy RAID można wykonać na działających systemie, zaleca się jednak przełączenie w tryb Maintanace.

1. Połączyć się z hostem ESXi przy użyciu Putty i przejść do katalogu MegaCLI:

cd /opt/lsi/MegaCLI

2. Zanotować numerację dysków fizycznych i logicznych po wprowadzeniu następującej komendy:

./MegaCli –PDList –a0

Wyszukać w logu dysk fizyczny o statusie „Unconfigured (good)“.

Odczytać informacje dotyczące Enclosure ID i Slot Number.

(na bieżącym przykładzie: Enclosure ID: 32, Slot number: 5


Następnie wyszukać numer dysku logicznego (Virtual Disk Nummer):

./MegaCli –LDInfo –Lall –aAll

Na wykazie odnaleźć dysk logiczny przeznaczony do rozbudowy.(Na bieżącym przykładzie: RAID5 ma zostać rozbudowany o 3 dodatkowe dyski 146GB, – czyli, zgodnie z listą – Virtual Drive 1.)

3. Zainicjować rozbudowę RAID przez wprowadzenie następującej komendy:

./MegaCli –LDRecon –Start –r5 –add PhysDrv [EnclosureID:Slot Number] –L(podać numer VD) –a0

Na przykładzie:

Trwa rekonfiguracja wskazanego dysku logicznego. Czas trwania operacji uzależniony jest od pojemności dysków.

Progres rekonfiguracji można śledzić po wprowadzeniu następującej komendy:

./MegaCLI –LDInfo –L(hier VD Nummer einsetzen) –a0Po operacji rekonfiguracji przebiega proces „Background Initialization”.

4. Rozszerzenie Datastore w vSphere Client lub vCenter.

Wybrać danego hosta i przejść na zakładkę „Configuration”. Następnie wybrać rozbudowany Datastore i kliknąć na „Properties“W oknie „Extent Device” można zweryfikować zwiększenie pojemności RAID, a następnie wybrać „Increase“ w oknie „Volume Properties”.

 

Okno „Ready to Complete“ wyświetla podsumowanie operacji.

Potwierdzić przez wciśnięcie „Finish“ i zweryfikować w oknie „Volume Properties” pojemność Datastore. 

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com