Niniejszy artykuł zawiera instrukcję instalacji usług OpenManage Server Administrator dla ESXi 5.x.

Uwaga: w celu dostępu do usług OpenManage na hoście ESXi5.X wymagany będzie klient z systemem Windows z zainstalowaną lokalnie aplikacją OpenManage Server Administrator (serwer bądź PC).

Downloads:

OpenManage Server Administrator 7.4 VIB Package dla ESXi 5.0

OpenManage Server Administrator 7.4 VIB Package dla ESXi 5.1

OpenManage Server Administrator 7.4 VIB Package dla ESXi 5.5

OpenManage Server Administrator 7.4 dla Windows

Putty

WinSCP

Na poniższym przykładzie pokazano sposób instalacji usług OpenManage Server Administrator dla ESXi 5.1. Instalacja dla systemów 5.0 i 5.5 jest analogiczna.

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy aktywować usługę SSH na odpowiednim hoście (bezpośrednio konsolę hosta lub przy użyciu VSphere)

Aktywacja SSH przez konsolę:

Wejście przez F2
à Troubleshooting Options à Enable SSHW vSphere:

  • Wybrać odpowiedniego hosta
  • Przejść na zakładkę „Configuration“ (1)
  • Z listy Software wybrać „Security Profile“ (2)
  • Kliknąć na „Properties“ (3)Następnie:

  • Zaznaczyć SSH (1) i przejść do „Options” (2).

 

  • Uruchomić usługę SSH wybierając „Start“ – po eksporcie logów kontrolera usługę można ponownie wyłączyć.

2. Połączyć się z danym hostem przy użyciu narzędzia WinSCP. W ustawieniach „File Protocol“ wybrać SCP.

 

3. Skopiować plik VIB do hosta ESXi do katalogu /tmp/.

4. Połączyć się hostem przy użyciu Putty.

  • Zmienić katalog na /tmp (cd /tmp)
  • Wyświetlić zwartość katalogu poleceniem ls i sprawdzić czy plik VIB znajduje się w prawidłowym katalogu.
  • Zainstalować aplikację wprowadzając następującą komendę:

esxcli software vib install –d /tmp/OM-SrvAdmin-Dell-Web-7.3.0-588_A00-VIB-ESX51i.zip

Wskazówka: Po wpisaniu słowa „OM“ użyć przycisku Tab żeby uzupełnić nazwę automatycznie..

  • Usługi OpenManage instalują się na hoście

  

Po zakończonej instalacji zrestartować hosta.

W celu zalogowania na hosta ESXi można użyć dowolnej maszyny Windows z zainstalowaną aplikacją OpenManage.

W oknie login OpenManage podać IP lub nazwę hosta ESXi oraz nazwę i hasło użytkownika jak i zaznaczyć opcję „Ignore certificate warnings”.

Wejście do OpenManage potwierdzić przez „Submit

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.