Wymagania:

1.OpenManage Server Administrator dla ESXi 4.1 - Version 7.4

Pobierz

(lub OpenManage Offline Bunde VIB dla ESXi, do pobrania na stronie ze sterownikami i plikami, w kategorii System Management).

2. VMware vSphere CLI zainstalowany na dowolnym kliencie

Pobierz

Na poniższym przykładzie vSphere zainstalowano na maszynie wirtualnej Windows Server 2k8 Standard. Do instalacji pobrano OpenManage Offline bundle w wersji 7.2 (instalacja dla nowszych wersji jest analogiczna).

Instalacja:

1. Połączyć się z hostem przy użyciu VMWare vSphere Client.

2. Przełączyć odpowiedniego hosta w tryb
Maintenance:

3. Skopiować OpenManage Offline Bundle na maszynie klienckiej (na podanym przykładzie skopiowano plik do katalogu c:\temp).

Pod wskazanym katalogiem skopiować plik „OM-SrvAdmin-Dell-Web-7.2.0-6945.VIB-ESX41i.zip“.


4. Uruchomić wiersz poleceń Vsphere CLI

(Programs -> VMWare -> vSphere CLI)

i wprowadzić komendę:

Vihostupdate.pl --Server IP_des_ESXi_Hosts –i –b c:\temp\OM-SrvAdmin-Dell-Web-7.2.0-6945.VIB-ESX41i.zip

5. Trwa instalacja usług OMSA. Przebieg instalacji można śledzić w vSphere Client >> "recent Tasks".6. Po zakończeniu instalacji wyłączyć i ponownie uruchomić hosta.

7. Wyłączyć tryb „Maintenance“.

8. Zainstalować OpenManage Server Administrator na dowolnym kliencie.

(Można skorzystać z dowolnego systemu Windows z zainstalowaną aplikacją OMSA).

Uruchomić OpenManage Server Administrator i wybrać tryb instalacji „Custom“.

Do instalacji proszę wybrać wszystkie dostępne komponenty aplikacji.

Uruchomić OpenManage Server Administrator np. z utworzonego na pulpicie skrótu.

Zignorować komunikat o certyfikacie i dodać stronę do „Trusted Sites”.

W oknie login OpenManage podać IP lub nazwę hosta ESXi oraz nazwę i hasło użytkownika jak i zaznaczyć opcję „Ignore certificate warnings”.

Wejście do OpenManage potwierdzić przez „Submit 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.