Niniejsza instrukcja objaśnia sposób instalacji usług OpenManage Server Administrator dla Citrix Xen Server 6.x.

Uwaga: w celu dostępu do usług OpenManage na hoście Xen Server wymagany będzie klient z systemem Windows z zainstalowaną lokalnie aplikacją OpenManage Server Administrator (serwer bądź PC).

Downloads:

OpenManage Server Administrator 7.1 Supplemental Pack dla XenServer 6.0

OpenManage Server Administrator 7.2 Supplemental Pack dla XenServer 6.1

OpenManage Server Administrator 7.3 Supplemental Pack dla XenServer 6.2

OpenManage Server Administrator 7.4 dla Windows

Putty

WinSCP

Na poniższym przykładzie pokazano sposób instalacji usług OpenManage Server Administrator Citrix Xen Server 6.2  (instalacja dla systemów 6.0 i 6.1 przebiega podobnie).

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy aktywować w konsoli usługę SSH (domyślnie –włączona).

„Remote Service Configuration“ >> „Enable/Disable Remote Shell“

   

2. Połączyć się z danym hostem przy użyciu narzędzia WinSCP. W ustawieniach „File Protocol“ wybrać SCP.

3. Skopiować Supplemental Package dla odpowiedniej wersji Xen Server do katalogu /tmp/.

4. Połączyć się hostem przy użyciu Putty.

  • Zmienić katalog na /tmp (cd /tmp)
  • Wyświetlić zwartość katalogu poleceniem ls i sprawdzić czy Supplemental Package znajduje się w prawidłowym katalogu.
  • Zainstalować aplikację wprowadzając następującą komendę:

xe-install-supplemental-pack OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-7.3.0-357_A00.Xenserver62.iso

Wskazówka:  w celu automatycznego uzupełnienia nazwy wcisnąć klawisz TAB.

Usługi OpenManage instalują się na hoście

(Instalacja może zakończyć się błędem Line 304 ./install.sh , który należy zignorować)

Po zakończeniu instalacji proszę wprowadzić następujące komendy:

  • Przejść do katalogu etc: cd /opt/dell/srvadmin/etc
  • ./autoconf_cim_component.sh –p 5986
  • Uruchomić openwsman oraz usługi sfcb:

/etc/init.d/openwsmand restart

/etc/init.d/sfcb restart

  • Otworzyć port 5986 w Firewall:

Iptables –I RH-Firewall-1-INPUT –p tcp –-destination-port 5986 –j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

Następnie zrestartować hosta:


W celu zalogowania na hosta Citrix Xen można użyć dowolnej maszyny Windows z zainstalowaną aplikacją OpenManage. Proszę wprowadzić adres IP lub nazwę hosta i

W oknie login OpenManage podać IP lub nazwę hosta Citrix Xen oraz nazwę i hasło użytkownika jak i zaznaczyć opcję „Ignore certificate warnings”.

 

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.