Zalecane w artykule ustawienia BIOS mają na celu zwiększenie wydajności systemu. Należy wziąć pod uwagę, iż zastosowanie proponowanych ustawień zwiększy jednocześnie przeciętny pobór mocy serwera. W zależności od przeznaczenia serwera i użytkowanych aplikacji możliwe jest zwiększenie wydajności procesora do 20%.

Przed przystąpieniem do wprowadzenia zaleconych ustawień, należy zaktualizować wszystkie sterowniki i firmware‘y serwera.

Zrestartować serwer i wejść w tryb konfiguracji BIOS przez wciśnięcie klawisza <F2>

Przejść w głównym menu do "Processor Settings" i wybrać następujące opcje:

Turbo Mode (jeśli dostępny) z “disable” na “enable”
C States z “enable” na “disable”
C1E (jeśli dostępny) z “enable” na “disable”

Więcej informacji na temat C States i C1e w Wikipedii: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface

Więcej informacji na temat Turbo Mode w Wikipedii: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Boost

Po wprowadzeniu ustawień przejść w menu do “Power Management”.Zmienić ustawienia w “Power Management” na “Maximum Performance”.

Zapisać ustawienia, wyjść z trybu BIOS ponownie uruchomić serwer.


Jaki wpływ ma wprowadzenie proponowanych ustawień na zwiększenie wydajność procesora?

Zastosowanie zalecanych ustawień ma bezpośredni wypływ na taktowanie procesora i pamięci (CPU i Memory Clocking). Dzięki architekturze dynamicznego zarządzania zasilaniem począwszy od procesora Intel Nehalem, nieaktywne rdzenie procesora jak i nieużytkowana pamięć przechodzą w tryb głębokiego uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności przetwarzania zadań jednowątkowych. Tryb ten jednak ma zdecydowane wady w przypadku krótkich, lecz intensywnych obliczeń CPU (np. zapytania bazy danych lub z obszaru HPC). Każda operacja musi zostać poprzedzona odpytaniem Hardware i wybudzeniem rdzeni. Proces ten odracza operację w czasie, podczas gdy część obliczeń następuje już w jej trakcie. Prowadzi to z kolei do obniżenia wydajności systemu oraz aplikacji.

 

 
 

W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com