Wymogi:

np. PowerEdge R720:

Proszę wypalić nośnik z pobranym systemem Linux i uruchomić z niego serwer.

Jeśli serwer wyposażony jest w moduł iDRAC Enterprise, można uruchomić serwer z podmontowanego ISO.


(Do utworzenia bootowalnego klucza USB można skorzystać z narzędzia
Rufus).


Na poniższym przykładzie serwer uruchomiono z ISO.
IPDT 64 Bit Ver. 1.17.1.0-7-9


Uruchomić Live Linux:

Na desktopie Fedory wybrać „Use default config“:

Uruchomić emulację terminala (skrót dostępu na desktopie):

Wprowadzić polecenie install64 lub install32 dla wersji 32bit.

Następnie zaakceptować licencję wpisując a.Trwa instalacja Java oraz Intel IPDT Tool:

Po zakończonej instalacji zamknąć okno konsoli i uruchomić narzędzie IPDT:

Odznaczyć opcję BaseClock Test oraz Integrated Graphics i potwierdzić wybór poprzez „Exit Saving Config“.

Uruchomić test korzystając z IPDT Shortcut:

Na potrzebę testu procesor zostanie obciążony, co może spowodować chwilową, głośniejszą pracę serwera.

Po zakończeniu testu narzędzie zwraca komunikat na temat stanu procesora.

Pozytywny wynik testu:

W przypadku, gdy testowany procesor nie przejdzie pomyślnie testów, prosimy o przesłanie wyników testu obsłudze Wsparcia Technicznego firmy Dell.

Wyniki testu (TestResults.txt) znajdują się w katalogu /ipdt:


Przetestowano na PowerEdge R720, PowerEdge R710

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com