Komunikat błędu kości pamięci raportowany w logach systemowych nie jest jednoznacznym wskaźnikiem jej uszkodzenia

Błąd pamięci może zostać spowodowany między innymi uszkodzeniem slotu pamięci, procesora, Microcodebug, zanieczyszczenia slotu. Szczegółowa diagnostyka umożliwia dokładne stwierdzenie przyczyny uszkodzenia i szybsze usunięcie usterki.

Diagnostyka:

1. Zaktualizować BIOS Serwera

2. Wyczyścić Eventlog à Instrukcja

3. Wyłączyć serwer, odłączyć od źródła zasilania. Przytrzymać przycisk
    Power przez około 10 sekund.

4. Otworzyć pokrywę serwera i zlokalizować raportowany w logach moduł
    DIMM (schemat rozmieszczenia modułów pamięci znajduje się na
    wewnętrznej stronie pokrywy).

5. Wykonać test krzyżowy pamięci: Przemieścić moduł pamięci wskazany w
    komunikacie błędu z identycznym modułem w innym kanale.

   !Uwaga! W przypadku serwera PowerEdge R900, proszę wykonać
    dodatkowo test krzyżowy Memory Risers.

6. Włączyć serwer i sprawdzić w Eventlog, czy pojawiły się nowe
    komunikaty błędów.

7. Jeśli błąd pamięci nie ustąpił, prosimy o wygenerowanie raportu DSET
    kontakt ze Wsparciem Technicznym Dell.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com