Komunikat błędu kości pamięci raportowany w logach systemowych nie jest jednoznacznym wskaźnikiem jej uszkodzenia.

Błąd pamięci może zostać spowodowany między innymi uszkodzeniem slotu pamięci, procesora, Microcodebug, zanieczyszczenia slotu. Szczegółowa diagnostyka umożliwia dokładne stwierdzenie przyczyny uszkodzenia i szybsze usunięcie usterki.


Diagnostyka:

1. Zaktualizować BIOS Serwera à BIOS G11

2. Wyczyścić Eventlog à Instrukcja

3. Wyłączyć C1e oraz CStates w ustawieniach BIOS, wybrać ustawienie
   PowerManagement na Maximum Performance lub OS controlled. =
  *Instrukcja dostępna na końcu artykułu

4. Wyłączyć serwer, odłączyć od źródła zasilania. Przytrzymać przycisk Power
    przez około 10 sekund.

   !Uwaga! Jeśli to możliwe, proszę użyć maty elektrostatycznej (ESD).

5. Otworzyć pokrywę serwera i zlokalizować raportowany w logach moduł
    DIMM 
(schemat rozmieszczenia modułów pamięci znajduje się na
    wewnętrznej stronie pokrywy).


6. Wykonać test krzyżowy pamięci:

  • Serwer z jednym procesorem:

Przemieścić raportowaną kość pamięci z identycznym modułem w innym kanale 
(np. A1 z A2)

  • Serwer z więcej niż jednym procesorem:

Przemieścić raportowana kość pamięci z identycznym modułem pod innym  procesorem (np. A4 z B4)

!Uwaga! W przypadku serwera PowerEdge R910, proszę wykonać dodatkowo test krzyżowy Memory Risers.

7. Włączyć serwer i sprawdzić w Eventlog, czy pojawiły się nowe
   
komunikaty błędów.


Analiza komunikatów w Eventlog:

Opcja 1: Komunikat błędu w Eventlog „podąża” za przemieszczoną kością pamięci (zidentyfikowaną, jako potencjalnie uszkodzoną). Prawdopodobnie moduł DIMM uległ uszkodzeniu i wymaga wymiany. Prosimy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym DELL z wynikami testów.

Opcja 2: Jeżeli komunikat błędu wskazuje na ten sam slot jak sprzed testu krzyżowego, można wykonać dodatkowo test krzyżowy procesora. Prosimy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym DELL z wynikami testów.

Test krzyżowy procesora powinien zostać wykonany przez wykwalifikowany personel techniczny.

Opcja 3: Błąd pamięci nie ustąpił, a przyczyna uszkodzenia nie jest jednoznacznaà prosimy o wygenerowanie raportu DSET i kontakt ze Wsparciem Technicznym. -


*Ustawienia C1e, C States oraz PowerManagement -

1. Wejść w tryb konfiguracji BIOS przez wciśnięcie klawisza <F2>

2. W głównym menu przejść do menu Processor Settings.

3. Zmienić ustawienia parametrów C1e (jeśli dostępne) i C States na 
 <Disabled> (jeśli <Enabled>)

4. Przejść w menu głównym do Power Management.

5. Wybrać ustawienie Maximum Performance lub OS controlled dla 
    parametru Power management (jeśli dotyczy). 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com