Sposób postępowania w przypadku wystąpienia błędu #149 na zasilaczu UPS

1. Reset przewodów zasilających baterii UPS.

Przykład ilustruje sposób postępowania na modelu DELL Tower 1000W (postepowanie w przypadku RACK UPS jest identyczne).

a. Przełączyć urządzenie w tryb „Standby“:

Przytrzymać przycisk ON/OFF z tyłu urządzenia wciśnięty przez ok. 3 sek.

  

Aktywacja trybu czuwania potwierdzona jest sygnałem dźwiękowym.

W trybie czuwania UPS następuje przerwa w zaopatrywaniu podłączonych urządzeń w zasilanie. Load Segments zostaną wyłączone!

Panel LCD wyświetla zmianę trybu operacyjnego urządzenia:
z

na


b. Odpiąć przewody zasilania UPS. Po około 10 sekundach urządzenie się wyłączy.

c. Zdjąć przednią pokrywę i odłączyć oba kable baterii:

Odczekać ok. 1 min - podłączyć kable i zainstalować przednią pokrywę.

Podłączyć kable zasilające UPS i włączyć urządzenie.

2. Aktualizacja firmware

Tutaj pobrać:

  • Narzędzie do aktualizacji firmware (DELL UPS Firmware upgrade Tool)
  • aktualny firmware UPS

Zainstalować i uruchomić Dell UPS Firmware upgrade Tool.

Wybrać metodę aktualizacji (na bieżącym przykładzie wykorzystano połączenie USB):

************************************NMC************************************

W przypadku wyboru aktualizacji Firmware UPS przez Network Management Card należy przełączyć urządzenie w tryb standby i podać wymagane do połączenia informacje (IP, user name, Password).

Połączyć się z kartą NMC klikając przycisk „Connect” i sprawdzić, czy nastąpiło połączenie z przeznaczonym do aktualizacji urządzeniem.

******************************************************************************

Wyszukać odpowiedni dla posiadanego urządzenia Firmware („...“)Sprawdzić podane informacje i rozpocząć aktualizację wybierając przycisk „Upgrade“.

Przebieg aktualizacji śledzić można w narzędziu UPS Firmware upgrade Tool oraz na wyświetlaczu UPS:

3. Reset statusu błędu:

Na panelu sterowania LCD przytrzymać wciśnięty przycisk „<“.

Przy pomocy przycisków nawigacyjnych przejść do opcji „Control“ i potwierdzić wejście do menu przyciskając „ü

Wybrać z menu opcję „Reset Error State“ i potwierdzić wybór naciskając „ü”.

Potwierdzić reset alarmu >> „Yes“.

Następuje restart urządzenia.4. Przywrócenie do ustawień fabrycznych.

Przełączyć UPS w tryb Standby.

  • Na panelu sterowania LCD przytrzymać wciśnięty przycisk „<“.
  • Przy pomocy przycisków nawigacyjnych przejść do opcji „Control“.
  • Następnie wybrać z menu opcję „Restore Factory Settings“ i potwierdzić przez wybranie „yes
  • Zmiana do ustawień fabrycznych potwierdzona jest sygnałem dźwiękowym

Jeśli po wykonaniu zaleconych kroków błąd nie ustąpił prosimy o skontaktowanie się ze Wsparciem Technicznym firmy Dell.

 
 

W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com