Jak stwiedzić błąd komunikacji zasilacza?

W celu rozpoznaia błedu komunikacji zasilacza nalezy sprawdzić log sprzętowy serwera (w Open Manage Server Administration lub w interfejsie sieciowym iDRAC) pod kątem następujących wpisów:Na których zasilaczach może wystąpić błąd komunikacji?

Błąd komunikacji może wystąpić na zasilaczach Emerson zamontowanych w serwerach PowerEdge R510 oraz T710.

Jak ma wpływ błąd komunikacji zasilacza na działanie serwera?

Błąd komunikacji występuję w przypadku zaburzenia komunikacji między modułem BMC serwera, a zasilaczem (przerwa w komunikacji lub zbyt długa odpowiedź ze strony zasilacza). Pomimo wystąpienia błędu, zasilacz pracuje poprawnie i nie ma ryzyka przerwania pracy serwera. 

Jak usunąć błąd komunikacji zasilacza?

1. Zaktualizować BIOS Serwera  -> aktualne wersje BIOS

2. Zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne modułu Lifecyclecontroller  -> download

3. Zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne zintegrowanych kart sieciowych:

R510 -> download

T710 -> download

4. Zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne modułu iDRAC -> download

Uwaga!

Bezpośrednia aktualizacja firmwara iDRAC w wersji starszej niż 1.5x do wersji najnowszej nie jest możliwa. Należy uprzednio zaktualizować firmware do wersji 1.4x i 1.5x, a następnie do wersji aktualnej.

5. Zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne zasilaczy:

1. R510 

750W -> download

1100W -> download

2. T710

750W -> download

1100W -> download

 6. Po aktualizacji wyłączyć serwer i odpiąć zasilanie na o. 10 sek.

Jeżeli pomimo wykonania powyższych zaleceń błąd komunikacji zasilacza nie ustąpi, prosimy o kontakt ze Wsparciem Technicznym firmy Dell.

 

W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com