1. Zainstalować IPMItool korzystając z podanych poniżej linków:

IPMItool -> download

IPMIutility -> download

2. Uruchomić konsolę Windows (cmd) lub Linux

3. Stworzyć protokół i przekierować dane do pliku:

a. dla Windows:

i. Przejść do katalogu instalacyjnego IPMItools

ii. Wprowadzić komendę IPMItool SEL list –v > C:\log\IPMI_SEL_log.txt

b. dla Linux:

i. #ipmitool sel list –v > /tmp/IPMISELlog.txt (plik zostanie zapisany w katalogu tmp)

Przykładowy wygląd logu:

Prosimy udostępnić logi obsłudze wsparcia Technicznego firmy Dell.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com