1. Proszę pobrać aplikację IO Meter:

http://sourceforge.net/projects/iometer/files/

plik o nazwie: iometer-2008-06-22-rc2.win.x86_64.zip)

  1. Pobrać Sim Real World Template tutaj
  2. Uruchomić program z pliku \src\Release\IOmeter.exe
  3. Kliknąć na "Open" i wybrać plik "Sim_Real_World_Template_1.1.icf".

5. Kliknąć na zieloną chorągiewkę w celu uruchomienia testu.

Proszę udostępnić wyniki testu obsłudze wsparcia technicznego firmy Dell
W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com