1. Uruchomić VCenter, przejść do zakładki File i wybrać Export à
Export
   Diagnostic Data

2. W oknie „Export Diagnostic Data“ wskazać odpowiedniego hosta i zaznaczyć opcję Include information from VirtualCenter Server and VI  
Client.

Oraz wskazać miejsce, w którym protokół ma zostać zapisany:Trwa zapis protokołu

3. Rozpakować plik *zip. Plik LSI.xxxxxxxx.log zawiera log kontrolera.

Prosimy o udostępnienie logu kontrolera obsłudze Wsparcia Technicznego Dell.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com