Uwaga:
Narzędzie MegaCLI jest produktem firmy LSI (przejętej przez Avago), niecertyfikowanym przez firmę Dell. Instalacja i użytkowanie narzędzia przebiega na odpowiedzialność użytkownika. Obsługa techniczna Dell chętnie udzieli porad w zakresie użytkowania narzędzia, lecz nie oferuje wsparcia na produkt. W razie pytań lub problemów z narzędziem MegaCLI można skorzystać podręczników dostępnych na stronach Avago, np: MegaRAID® SAS Software.

 
W celu wyeksportowania protokołu zawierającego informacje dot. statusu kontrolera RAID oraz podłączonych dysków twardych można posłużyć się narzędziem LSI (Avago) >> MegaCli.


Downloads:

MegaCli 8.07.14

Rufus


Poniższy przykład ilustruje tworzenie logu kontrolera RAID przy użyciu narzędzia MegaCli pod FreeDOS.

 • Pobrać narzędzia Rufus oraz MegaCLI
 • Uruchomić narzędzie Rufus w celu utworzenia bootowalnego klucza USB.
 • Wybrać w urządzeniach klucz USB (1) i opcję FreeDOS na pasku menu (2)
 • Wybrać Start w celu utworzenia bootwalnego klucza USB (3).

 

 • Rozpakować plik *MegaCLI.zip. W katalogu DOS wyszukać plik MegaCLI. exe

 • Następnie skopiować plik do katalogu głównego na kluczu USB

 

 • Podłączyć klucz USB do serwera.
 • Jeżeli serwer wyposażony jest w moduł iDRAC Enterprise można skorzystać z lokalnego PC. W tym celu należy zmapować klucz USB pod Virtual Media korzystając z interfejsu sieciowego rDRAC. Upewnić się, że opcja read only nie jest wybrana.

 

 • Podczas uruchomienia systemu wejść do Boot Managera -> F11.

 

 • Wybrać "Hard Drive C:" à USB , żeby wybootować system z klucza USB lub „Virtual Floppy“ korzystając z opcji Virtual Media

 • opcjonalnie wybrać Layout klawiatury.
 • Sprawdzić dostępność pliku MegaCLI.exe wyświetlając zawartość katalogu głównego przy użyciu polecenia dir.

 

 • Następnie wprowadzić podaną niżej komendę w celu wyświetlenia log kontrolera:

MegaCli.exe -FwTermLog -Dsply -aALL

 • Przekierować logi kontrolera do pliku tekstowego

MegaCli.exe -FwTermLog -Dsply -aALL > lsi.txt

 

Proszę udostępnić logi kontrolera obsłudze wsparcia technicznego firmy Dell.


Inne dostępne komendy MegCli:

MegaCli.exe -FwTermLog -Dsply -aAll > lsi.txt

Tworzy log kontrolera

MegaCli.exe -PDList -aAll > disks.txt

Tworzy listę zainstalowanych dysków wraz z informacjami dot. typu, wielkości, statusu, Firmware itp.)

MegaCli.exe -LDInfo -LAll -aAll > LDinfo.txt

Tworzy listę dostępnych wolumenów logicznych (RAID) i ich konfiguracji.

MegaCli.exe –AdpAllInfo -aAll > Adapterinfo.txt

Tworzy listę aktualnych ustawień kontrolera RAID.

MegaCli.exe -AdpBbuCmd -aAll > Battery.txt

Tworzy listę informacji dot. stanu baterii kontrolera RAID (stan naładowania, cykl ładowania i rozładowania - learning cycle itp.)

MegaCli.exe -AdpEventLog -IncludeDeleted -f deleted.txt -aAll

Zapisuje log zdarzeń (EventLog) rejestrowanych od chwili uruchomienia kontrolera. 

UWAGA pik "deleted.txt" będzie każdorazowo zapisany w katalogu MegaCli.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DellPomocPro(at)Dell.com