Uwaga:
Narzędzie MegaCLI jest produktem firmy LSI (przejętej przez Avago), niecertyfikowanym przez firmę Dell. Instalacja i użytkowanie narzędzia przebiega na odpowiedzialność użytkownika. Obsługa techniczna Dell chętnie udzieli porad w zakresie użytkowania narzędzia, lecz nie oferuje wsparcia na produkt. W razie pytań lub problemów z narzędziem MegaCLI można skorzystać podręczników dostępnych na stronach Avago, np: MegaRAID® SAS Software.

 

W celu wyeksportowania protokołu zawierającego informacje dot. statusu kontrolera RAID oraz podłączonych dysków twardych można posłużyć się narzędziem LSI (Avago) >> MegaCli.


Downloads:

MegaCli 8.07.14

Putty

WinSCP


 Instalacja:

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy aktywować usługę SSH

2. Połączyć się z danym hostem przy użyciu narzędzia WinSCP. W ustawieniach „File Protocol“ wybrać SCP.

3. Rozpakować pobrany *zip i skopiować plik MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm do hosta XEN w katalogu /tmp/MegaCli  (plik *rpm znajduje się w katalogu Linux) 

  

4. Połączyć się hostem XEN przy użyciu Putty. 

5. Zainstalować narzędzie wprowadzając następujące polecenia:

cd /tmp/MegaCli/

rpm -ivh MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm

6. Następnie przejść do katalogu /opt/MegaRAID/MegaCli   i wprowadzić komendę tworzenia logu kontrolera. Log zapisany zostanie do pliku tekstowego *txt.

 ./MegaCli -FwTermLog -Dsply -aAll  > /tmp/ttylog.txt

  

Plik tekstowy zawierający log kontrolera znajduje się w katalogu /tmp.

Proszę skopiować plik przy użyciu np. WinSCP i udostępnić logi obsłudze Wsparcia technicznego Dell.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DellPomocPro(at)Dell.com