Uwaga:
Narzędzie MegaCLI jest produktem firmy LSI (przejętej przez Avago), niecertyfikowanym przez firmę Dell. Instalacja i użytkowanie narzędzia przebiega na odpowiedzialność użytkownika. Obsługa techniczna Dell chętnie udzieli porad w zakresie użytkowania narzędzia, lecz nie oferuje wsparcia na produkt. W razie pytań lub problemów z narzędziem MegaCLI można skorzystać podręczników dostępnych na stronach Avago, np: MegaRAID® SAS Software.

 
W celu wyeksportowania protokołu zawierającego informacje dot. statusu kontrolera RAID oraz podłączonych dysków twardych można posłużyć się narzędziem LSI (Avago) >> MegaCli.


Do pobrania:

MegaCLI 8.07.14

Putty

WinSCP


Instalacja:

Poniższy przykład ilustruje przebieg instalacji MegaCli na systemie SLES 11.

Instalację można przeprowadzić lokalnie lub zdalnie przez połączenie SSH.

1. Skopiować plik *rpm do np. katalogu /tmp w systemie Linux.

2. Zmienić katalog /tmp (cd /tmp)

3. Wyświetlić zwartość katalogu poleceniem ls i sprawdzić czy narzędzie "MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm" jest dostępne.

4. Nadać prawo uruchamialności plikowi *rpm:

chmod 775 MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm

6.Zainstalować narzędzie:
rpm -ivh MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm

Wskazówka: Po wpisaniu słowa „Mega“ użyć przycisku Tab żeby uzupełnić nazwę automatycznie.Po zainstalowaniu narzędzia wejść w katalog MegaCli:

cd /opt/lsi/MegaCLI

Wyświetlić zawartość katalogu (ls) i sprawdzić dostępność pliku MegaCli64.

Następnie wprowadzić podaną niżej komendę w celu wyświetlenia log kontrolera:

./MegaCli64 -FwTermLog -Dsply -aAll

Proszę zachować logi kontrolera w pliku tekstowym podając komendę:

./MegaCli64 -FwTermLog -Dsply -aAll > /tmp/lsi.txt

Plik tekstowy zawierający log kontrolera znajduje się w katalogu /tmp.

  

Proszę skopiować plik przy użyciu np. WinSCP i udostępnić logi obsłudze Wsparcia technicznego Dell.


Inne dostępne komendy MegCli:

./MegaCli64 -PDList -aAll > /tmp/disks.txt

Tworzy listę zainstalowanych dysków wraz z informacjami dot. typu, wielkości, statusu, Firmware itp.)

./MegaCli64 -LDInfo -LAll -aAll > /tmp/LDinfo.txt

Tworzy listę dostępnych wolumenów logicznych (RAID) i ich konfiguracji.

./MegaCli64 -AdpAllInfo -aAll > tmp/Adapterinfo.txt

Tworzy listę aktualnych ustawień kontrolera RAID.

./MegaCli64 -AdpBbuCmd -aAll > /tmp/Battery.txt

Tworzy listę informacji dot. stanu baterii kontrolera RAID (stan naładowania, cykl ładowania i rozładowania - learning cycle itp.)

./MegaCli64 -AdpEventLog -IncludeDeleted -f deleted.txt -aAll

Zapisuje log zdarzeń (EventLog) rejestrowanych od chwili uruchomienia kontrolera. 

!UWAGA! plik "deleted.txt" będzie każdorazowo zapisany w katalogu MegaCli.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DellPomocPro(at)Dell.com