Top of Form

Niniejsza instrukcja objaśnia sposób pobrania i instalacji bezpłatnej licencji iDRAC Enterprise. Licencja testowa umożliwia zapoznanie się z funkcjami modułu iDRAC Enterprise. Po upływie 30 dni ważności licencja zostanie automatycznie usunięta.

Wymagania:

1. Zainstalowanie licencji testowej wymaga odinstalowania wszystkich pozostałych licencji iDRAC Express/ Enterprise (jeśli dotyczy).

 2. Minimalna wersja BIOSUu 1.2.xSposób postępowania:

1. Pobrać narzędzie "DELL Local iDRAC7 License InstallationTool" ze strony Dell support (ok. 300MB).

Link do pobrania

2. Wypalić ISO na CD i uruchomić serwer z przygotowanego nośnika.

3. W oknie powitalnym CentOS wybrać opcję „iDRAC7-Local-License-Installation Tool“. (jeśli w ciągu 30 sekund nie nastąpi wybór opcji, opcja „iDRAC7-Local-License-Installation Tool“ zostanie wybrana automatycznie).

4. Po inicjalizacji niezbędnych plików i serwisów dla OS pojawi się komunikat potwierdzenia instalacji licencji testowej iDRAC Enterprise.


5. Dodatkowo można skorzystać z opcji aktywowania dedykowanego portu sieciowego modułu iDRAC..

6. Po zainstalowaniu licencji testowej należy zrestartować serwer. Funkcje Enterprise modułu iDRACa dostępne są przez interfejs sieciowy przy użyciu dowolnie wybranej przeglądarki internetowej.


Bottom of Form