Uwaga:
Narzędzie MegaCLI jest produktem firmy LSI (przejętej przez Avago), niecertyfikowanym przez firmę Dell. Instalacja i użytkowanie narzędzia przebiega na odpowiedzialność użytkownika. Obsługa techniczna Dell chętnie udzieli porad w zakresie użytkowania narzędzia, lecz nie oferuje wsparcia na produkt. W razie pytań lub problemów z narzędziem MegaCLI można skorzystać podręczników dostępnych na stronach Avago, np: MegaRAID® SAS Software.

 
W celu wyeksportowania protokołu zawierającego informacje dot. statusu kontrolera RAID oraz podłączonych dysków twardych można posłużyć się narzędziem LSI (Avago) >> MegaCli.


Do pobrania:

MegaCli 8.07.07

Putty

WinSCP


Instalacja:

Poniższy przykład ilustruje przebieg instalacji MegaCli na systemie ESX 5.5 (instalacja pod systemem ESX 5.0 i 5.1 przebiega analogicznie).

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy aktywować usługę SSH na odpowiednim hoście (bezpośrednio konsolę hosta lub przy użyciu VSphere)

Aktywacja SSH przez konsolę:

Wejście przez F2
> Troubleshooting Options > Enable SSH  

W vSphere:

 • Wybrać odpowiedniego hosta
 • Przejść na zakładkę „Configuration“ (1)
 • Z listy Software wybrać „Security Profile“ (2)
 • Kliknąć na „Properties“ (3)Następnie:

 • Zaznaczyć SSH (1) i przejść do „Options” (2).

 • Uruchomić usługę SSH wybierając „Start“ – po eksporcie logów kontrolera usługę można ponownie wyłączyć.2. Połączyć się z danym hostem przy użyciu narzędzia WinSCP. W ustawieniach „File Protocol“ wybrać SCP.

 

3. Rozpakować plik *zip i skopiować plik VIB do hosta ESXi 5.x w katalogu /tmp/.

4. Połączyć się hostem przy użyciu Putty.

 • Zmienić katalog na /tmp (cd /tmp)
 • Wyświetlić zwartość katalogu poleceniem ls i sprawdzić czy plik VIB znajduje się w prawidłowym katalogu.
 • Zainstalować MegaCli wprowadzając następującą komendę:

  esxcli software vib install -v=/tmp/vmware-esx-MegaCli-8.07.07.vib --no-sig-check

UWAGA:
Jeśli serwer nie znajduje się w Maintenance-Mode proszę użyć następującej komendy w celu zainstalowania MegaCli:

esxcli software vib install -v=/tmp/vmware-esx-MegaCli-8.07.07.vib --force --maintenance-mode --no-sig-check

Zalecenie: Na potrzebę instalacji narzędzia Megacli zaleca się ustawienie serwera w Maintenance-Modus i nie używanie--maintenance-mode switch.

 

Wskazówka: Po wpisaniu słowa „vmware-esx“ użyć przycisku Tab żeby uzupełnić nazwę automatycznie.

 • Narządzie MegaCli instaluje się na hoście.

Po zainstalowaniu narzędzia wejść w katalog MegaCli:

cd /opt/lsi/MegaCLI

Wyświetlić zawartość katalogu (ls) i sprawdzić dostępność plików „MegaCli“ oraz „libstorelib.so“.

Następnie wprowadzić podaną niżej komendę w celu wyświetlenia log kontrolera:

./MegaCli64 -FwTermLog -Dsply -aAllProszę zapisać logi kontrolera w pliku tekstowym podając komendę:

./MegaCli64 -FwTermLog -Dsply -aAll > /tmp/lsi.txt

Plik tekstowy zawierający log kontrolera znajduje się w katalogu /tmp.

Proszę skopiować plik przy użyciu np. WinSCP i udostępnić logi obsłudze Wsparcia technicznego Dell.


Inne dostępne komendy MegCli:

./MegaCli64 -PDList -aAll > /tmp/disks.txt

Tworzy listę zainstalowanych dysków wraz z informacjami dot. typu, wielkości, statusu, Firmware itp.)

./MegaCli64 -LDInfo -LAll -aAll > /tmp/LDinfo.txt

Tworzy listę dostępnych wolumenów logicznych (RAID) i ich konfiguracji.

./MegaCli64 –AdpAllInfo -aAll > tmp/Adapterinfo.txt

Tworzy listę aktualnych ustawień kontrolera RAID.

./MegaCli64 -AdpBbuCmd -aAll > /tmp/Battery.txt

Tworzy listę informacji dot. stanu baterii kontrolera RAID (stan naładowania, cykl ładowania i rozładowania - learning cycle itp.)

./MegaCli64 -AdpEventLog -IncludeDeleted -f deleted.txt -aAll

Zapisuje log zdarzeń (EventLog) rejestrowanych od chwili uruchomienia kontrolera.

UWAGA pik "deleted.txt" będzie każdorazowo zapisany w katalogu MegaCli.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DellPomocPro(at)Dell.com