Uwaga:
Narzędzie MegaCLI jest produktem firmy LSI (przejętej przez Avago), niecertyfikowanym przez firmę Dell. Instalacja i użytkowanie narzędzia przebiega na odpowiedzialność użytkownika. Obsługa techniczna Dell chętnie udzieli porad w zakresie użytkowania narzędzia, lecz nie oferuje wsparcia na produkt. W razie pytań lub problemów z narzędziem MegaCLI można skorzystać podręczników dostępnych na stronach Avago, np: MegaRAID® SAS Software.

 
W celu wyeksportowania protokołu zawierającego informacje dot. statusu kontrolera RAID oraz podłączonych dysków twardych można posłużyć się narzędziem LSI (Avago) >> MegaCli.


Wymagania systemowe:

- Windows (Windows Server 2003/2008)

- Linux (SLES, RHEL, XenServer, inne dystrybucje)


Instalacja:

1. Proszę pobrać aktualną wersję narzędzia MegaCli ze strony LSI-Support lub wersję 8.07.14 z podanego poniżej linku:

MegaCli 8.07.14

2. Po pobraniu narzędzia, rozpakować zawartość pliku *.zip i skopiować folder dla danego systemu operacyjnego w dowolnym katalogu na serwerze lub hoście (np. Windows – C:\temp\megacli, Linux - /tmp/megacli).

3. Otworzyć terminal komend pod Linuxem lub wiersz poleceń cmd pod Windowsem i przejść do katalogu zawierającego narzędzie MegaCli.

4. Wprowadzić odpowiednią komendę korzystając z podanej niżej listy.


Windows


MegaCli.exe -FwTermLog -Dsply -aAll > ttylog.txt

Tworzy log kontrolera RAID.

MegaCli.exe -PDList -aAll > disks.txt

Tworzy listę zainstalowanych dysków wraz z informacjami dot. typu, wielkości, statusu, Firmware itp.)

MegaCli.exe -LDInfo -LAll -aAll > LDinfo.txt

Tworzy listę dostępnych wolumenów logicznych (RAID) i ich konfiguracji.

MegaCli.exe -AdpAllInfo -aAll > Adapterinfo.txt

Tworzy listę aktualnych ustawień kontrolera RAID.

MegaCli.exe -AdpBbuCmd -aAll > Battery.txt

Tworzy listę informacji dot. stanu baterii kontrolera RAID (stan naładowania, cykl ładowania i rozładowania - learning cycle itp.)

MegaCli.exe -AdpEventLog -IncludeDeleted -f deleted.txt -aAll

Tworzy EventLog począwszy od momentu uruchomienia kontrolera UWAGA pik "deleted.txt" będzie każdorazowo zapisany w katalogu MegaCli.


Linux

./MegaCli64 -FwTermLog -Dsply -aAll > /tmp/ttylog.txt

Tworzy log kontrolera RAID.

./MegaCli64 -PDList -aAll > /tmp/disks.txt

Tworzy listę zainstalowanych dysków wraz z informacjami dot. typu, wielkości, statusu, Firmware itp.)

./MegaCli64 -LDInfo -LAll -aAll > /tmp/LDinfo.txt

Tworzy listę dostępnych wolumenów logicznych (RAID) i ich konfiguracji.

./MegaCli64 -AdpAllInfo -aAll > tmp/Adapterinfo.txt

Tworzy listę aktualnych ustawień kontrolera RAID.

./MegaCli64 -AdpBbuCmd -aAll > /tmp/Battery.txt

Tworzy listę informacji dot. stanu baterii kontrolera RAID (stan naładowania, cykl ładowania i rozładowania - learning cycle itp.)

./MegaCli64 -AdpEventLog -IncludeDeleted -f deleted.txt -aAll

Zapisuje log zdarzeń (EventLog) rejestrowanych od chwili uruchomienia kontrolera. 

UWAGA pik "deleted.txt" będzie każdorazowo zapisany w katalogu MegaCli.

Proszę udostępnić logi pracownikowi Wsparcia Technicznego Dell

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DellPomocPro(at)Dell.com