Logi M1000e RAC Dump służą do analizy błędów Chassis M1000e Chassis lub poszczególnych serwerów modularnych (blade).

Jakie informacje zbiera RAC Dump?

RAC Dump zbiera, między innymi, logi sprzętowe M1000e, listę zainstalowanych komponentów i oprogramowania wewnętrznego lub informacje o napięciu i poborze prądu.

Jakie są wymogi dot. wersji CMC?

Firmware CMC musi być zaktualizowany do wersji 1.20 lub nowszej.

Jakiego narzędzia użyć do zebrania Dumplog?

Do zebrania Dumplogs można użyć dowolnego klienta ssh. Dla systemu Windows polecane jest narzędzie PuTTY.

Download PuTTy

Instrukcja:

Krok 1: Uruchomić narzędzie PuTTY i ustawić opcje Logging

  

Krok 2: Pod opcją Session podać nazwę Host DNS lub adres IP CMC i rozpocząć sesję (Open)

 Krok 3:   Wprowadzić kolejno polecenia racdump i dumplog potwierdzając przez naciśnięcie Enter.Krok 4: Zamknąć sesje PuTTy. Dumpy znajdują się w pliku .txt w uprzednio podanym folderze.

Prosimy o udostepnienie logów obsłudze wsparcia technicznego Dell.


 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com