Uwaga: Platforma USC dostępna jest dla serwerów PowerEdge 11 i 12 generacji.

Podczas uruchamiania serwera wybrać >>F10 >> System Services

W Unified Server Configurator wybrać Hardware Diagnostics >> Run Hardware Diagnostics:

Następnie Run Diags:

Aby przetestować konkretny komponent (np. dysk twardy) wybierz Test Оne Device.

Aby przetestować wszystkie urządzenia wybierz Test All Devices.

Testując dyski twarde należy wybrać RAID Controller:

Następnie wskazać dysk przeznaczony do testu i potwierdzić wybór wciskając <ENTER>.

W celu uruchomienia szybkiego testu należy wybrać "Quick Test” (zalecany).

Prosimy wykonać zdjęcie wyników testu.

(w systemach wyposażonych w moduł iDRAC można wykonać zrzut ekranu przy użyciu wirtualnej konsoli (File / Capture to File).

Wyniki testu prosimy udostępnić obsłudze wsparcia technicznego Dell.

W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres:
DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com