O narzędziu

Dell Online Diagnostics pozwala na przetestowanie komponentów serwera na działającym systemie operacyjnym bez konieczności zrestartowania serwera.

Narzędzie używane jest na ogół do testowania twardych dysków.

Prosimy zwrócić uwagę, żeby wyłączyć aplikację Open Manage Server Administrator podczas trwania Online Diagnostics.

!Uwaga!
W trakcie testów karty sieciowe zostaną na krótko wyłączone, co może wywołać błąd operacji sieciowych. Zalecamy przerwanie operacji sieciowych przed przystąpieniem do diagnozy.

Dell Online Diagnostics - Drive Self Test (DST) z opcją exportu logu kontrolera

Dell Online Diagnostics 2.30.0.70 - Windows

Dell Online Diagnostics 2.30.0.70 - Linux

Proszę zainstalować i uruchomić narzędzie diagnostyczne z poziomu systemu operacyjnego. Aplikacja wyszuka wszystkie zainstalowane urządzenia.W „Selection Options” wybrać „Group by connection”

W lewym oknie wybrać z listy komponentów kontroler RAID i dyski przeznaczone do testu.

Następnie w zakładce "Tests Selected", w oknie „Diagnostic Information” wybrać opcje „Quick Test” i uruchomić test (Run Test).

W zakładce „Status” można sprawdzić przebieg testu.

W zakładce „Results“ można odczytać wyniki testu.

Prosimy zapisać wyniki testu >> ''File" >> "Save Results"

Eksport logów kontrolera RAID

Na tym etapie istnieje możliwość wyeksportowania logów kontrolera RAID, który może okazać się konieczny do dalszej analizy uszkodzenia.

Dostępne kontrolery RAID to, między innymi, PERC5i/e, PERC6i/e, H700 / H800, H710 / H810.

Zaznaczyć w zakładce „Status” pozycję „Controller-TTY-Protokoll-Test“, odznaczyć „Quick Test” i nacisnąć „Run Test”

Log kontrolera dostępny jest w katalogu

C:\dell\diagnostics\log

Prosimy o przesłanie wyników testów wraz z logiem kontrolera obsłudze Wsparcia Technicznego Dell.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com