Wykaz narzędzi do aktualizacji serwerów DELL

Firma Dell udostępnia szereg narzędzi do kompleksowej aktualizacji serwerów.

Dell Server Updates (SUU) to repozytorium aktualizacji wszystkich serwerów PowerEdge od generacji 10 do 12. Płyty SUU można użyć bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego (wspierana pod Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Novell SuSE Linux ES).

Narzędzie Dell Respository Manager umożliwia utworzenie SUU z aktualizacjami dla konkretnych modeli serwerów.

Przy użyciu bootowalnego nośnika Dell Systems Build and Update Utility DVD lub Dell Unified Server Configurator / Lifecycle Controller można zaktualizować środowisko serwera niezależnie od systemu operacyjnego.

Narzędzie Firmware Update Utility (Nautilus) przeznaczone jest do aktualizacji firmwarów większości dysków twardych Dell, w szczególności tych, których aktualizacja nie jest możliwa przez SUU.

Firmware Update Utility (Nautilus)

Zalecenie: przed przystąpieniem do aktualizacji firmwarów dysków twardych zaleca się wykonanie pełnej kopii zapasowej danych.

Video-instrukcja

Download: Nautilus dla dysków SAS i SATA (G9 - G11) - Rev A48 - DOS 

Download: Nautilus dla dysków SAS i SATA (G12) - Rev A13 - EFI (starsza wersja A11) 

Download: Firmware Update Utility dla dysków SCSI - Rev A09


Przebieg aktualizacji:

Serwery 9 do 11 generacji

Uruchomić pobrany plik i rozpakować zawartość wskazując ścieżkę do zapisu.

Uruchomić plik dddp.exeWybrać sposób na przeprowadzenie aktualizacji:

  • Utworzenie bootowalnego klucza USB
  • Utworzenie bootowalnego CD
  • Utworzenie obrazu ISO
  • Utworzenie pliku IMG

Uruchomić serwer z utworzonego nośnika (np. USB, CD lub przy użyciu iDRAC ).

Wybrać tryb instalacji (B – Batch lub I – Interactive) lub poczekać na automatyczne uruchomienie instalacji w trybie Batch.Proces aktualizacji poprzedzony jest krótkim testem diagnostycznym twardych dysków.Po zakończeniu aktualizacji opuścić Setup i zrestartować serwer.


Serwery 12 generacji:

Uruchomić pobrany plik i rozpakować zawartość wskazując ścieżkę do zapisu.

Uruchomić plik UsbMake.exeWybrać dowolny klucz USB - Uwaga- Dane zostaną nadpisane!

UEFI nie udostępnia opcji stworzenia bootowalnego ISO.

Bootwalny klucz USB można podmontować w wirtualnej konsoli iDRAC:

Uruchomić serwer, wejść przez "F10" do Boot Manager i wybrać UEFI Boot Menu.

Następnie wybrać nośnik USB (korzystając z konsoli wirtualnej iDraca, jak na bieżącym przykładzie, wybrać Virtual Floppy Drive)

Po uruchomieniu UEFI-Shell następuje uruchomienie narzędzia Nautilus.

Narzędzie zestawia listę dostępnych dysków i aktualizacji.

Wybierając "Update Firmware" uruchamiamy aktualizację.

  

Po zakończeniu aktualizacji opuścić Setup („Exit”) i zrestartować serwer.

  

 


W artykule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres:: DellPomocPro(at)Dell.com