Aktualizacja firmware karty iDRAC

W przypadku korzystania z systemów Windows lub Linux można pobrać dostępne na naszych stronach paczki aktualizacyjne, uruchamialne bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego.

Dostępne są również paczki do aktualizacji firmware iDRAC przez interfejs sieciowy karty (Webgui Package).

!Uwaga! Paczki dla Webgui należy uprzednio rozpakować i użyć pliku firmimage.dX (.d5/ .d6 / .d7 >> w zależności od rewizji modułu iDRAC).

Lista Firmware:

 

DRAC 5 – G9 / G10

iDRAC 6 – G11

iDRAC 7 - G12

Windows Update Package

DRAC 1.65 - Windows

iDRAC 1.96 - Windows

iDRAC 1.57.57 - Windows

Linux Update Package

DRAC 1.65 - Linux

iDRAC 1.96 - Linux

iDRAC 1.57.57 - Linux

Webgui Package

DRAC 1.65 - Web

iDRAC 1.96 - Web

iDRAC 1.57.57- Web


Diagnostyka modułu iDRAC

1. Przetestować łączność z iDRAC na innych przeglądarkach (np. Internet Explorer / Firefox / Chrome / Safari).

2. Wyczyścić cache przeglądarki.

3. Sprawdzić, czy karta odpowiada na ping

Brak odpowiedzi ping:

 • Sprawdzić połączenia sieciowe -> optymalnie podłączyć się z kartą bezpośrednio przez notebook (bez switcha)
 • Sprawdzić, czy iDRAC działa na standardowym adresie IP -> 192.168.0.120
 • Zmienić ustawienia bezpośrednio w urządzeniu:
  => G11 CRTL + E podczas POST
  => G11 ustawienia iDRAC dostępne przez panel LCD
  => G12 F2 podczas POST -> iDRAC Settings

4. Sprawdzić łączność z iDRAC przez SSH

Połączenie przez SSH możliwe:

 • Połączyć się z iDRAC przez SSH przy użyciu np. Putty
 • Zrestartować iDRACA przy użyciu komendy: racadm racreset
 • Od G12 – zrestartować iDRACA przytrzymując wciśnięty przycisk (i) na panelu LCD przez 15 sek.
 • Zaktualizować firmware iDRAC poprzez TFTP (jeśli update pod systemem operacyjnym nie jest możliwy)
 • Jeżeli po aktualizacji firmware‘a problem nie ustąpi, należy przywrócić ustawienia modułu iDRACA do ustawień fabrycznych à adres IP zostanie zmieniony na standardowy! 192.168.0.120! (komenda: racadm racresetcfg)
 • Wyłączyć serwer z sieci i ponownie przytrzymać przycisk (i) na panelu LCD przez ok. 15 sek.

Brak połączenia przez SSH:

 • Wyłączyć serwer z sieci. Przytrzymać przycisk (i) na panelu LCD przez ok. 15 sek.
 • Jeżeli po ponownym włączeniu serwera problem nie ustąpi, wyciągnąć i ponownie zamontować kartę IDRAC:

Generacja 9 i 10:

Odłączyć podobną do IDE taśmę z modułu DRAC i płyty głównej, a następnie ponownie podłączyć:


Generacja 11

Wyciągnąć i ponownie zamontować moduł iDRAC Express i iDRAC Enterprise:

iDRAC Express:

 iDRAC Enterprise:

Generacja 12
*** Tylko w serwerach 520 i o niższej numeracji (R lub T) ***
W serwerach od R/T620 moduły iDRAC zintegrowane są na płycie głównej.


Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych kroków problem nie ustąpi proszę skontaktować się ze Wsparciem Technicznym firmy DELL.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.