Top of Form

W przypadku, gdy aktualizacja oprogramowania wewnętrznego iDRAC nie jest możliwa przez interfejs sieciowy modułu lub z poziomu systemu operacyjnego, istnieje możliwość aktualizacji iDRAC poprzez Serwer TFTP.

Wymagania:

-          DRAC 5 / iDRAC 6 Express – Enterprise / iDRAC 7 Express – Enterprise

-          Aktywna usługa SSH (domyślnie)

-          Web Packages danej wersji modułu DRAC:

-          DRAC 5 - 1.65 - iDRAC 6 - 1.96 - iDRAC 7 - 1.57.57  

-          TFTP Server (np. Tftpd – Freeware)

-          SSH Client (np. Putty – Freeware)

Przygotować plik z firmwarem iDRAC w wybranym katalogu. Na poniższym przykładzie: C:\iDRAC6_1.95_A00_FW_IMG:


W Tftpd wyszukać plik (Browse) i wybrać „Show Dir“ sprawdzający poprawność zawartości..Otworzyć sesję Putty i podać adres IP DRAC/iDRAC lub nazwę hosta.

W oknie Putty zalogować się na kartę iDRAC (domyślny login: User Name: „root“ / Password: „calvin“)

Proszę wprowadzić następującą komendę uruchamiającą aktualizację firmaware:

racadm fwupdate –g –u –a IP_Ihres_TFTP_Servers

przykład:

racadm fwupdate –g –u –a 172.20.100.164

Objaśnienia opcji:

-g get– zezwala karcie iDRAC na pobranie aktualnego firmware z uprzednio przygotowanego Serwera TFTP

-u update – sprawdza poprawność pliku (suma kontrolna) i inicjuje update

-a IP-Adresss – Adres IP serwera TFTP

Proces aktualizacji można śledzić w oknie Puttu lub w Tftpd.

Po aktualizacji fimrware następuję restart iDRACA, który może potrwać do kilka minut. W trakcie trwania restartu moduł nie będzie dostępny.

Bottom of Form


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com