Wskazania:

Utworzenie bootowalnego klucza USB przy użyciu narzędzia 32 bit diagostics wymaga praw administratora.
Prosimy użyć klucza USB o maksymalnej pojemności 2GB (restrykcje FAT16).

Pobrać narzędzie 32 bit diagnostics:

http://ftp.dell.com/diags/DELL_32-BIT-DIAGNOSTICS_5153-1_R300761.exe

Instalacja:

Uruchomić 32 bit diagnostics i wybrać opcję „Install to a USB Flash Drive“ (instaluje narzędzie na kluczu USB):

Następnie wybrać „USB Key“ i kliknąć „OK“.

 -

Trwa kopiowanie danych.

Potwierdzić zakończenie procesu przez „OK“.

Pobrać paczkę aktualizacyjną w formacie „Non-Packaged”, zmienić nazwę plików na rozpoznawaną w środowisku DOS (8znaków.exe) i skopiować na klucz USB z diagnostyką.

Uruchomić serwer i wejść do „BIOS boot Manager“ >> F11

Wybrać bootowanie z „Hard drive C:“ >> USB key

Wybootwać serwer z klucza i wybrać w menu pozycje 4 „Quit” aby wejść do środowiska DOS.

Przejść na dysk C: (klucz USB), wylistować zawartość (dir):


i uruchomić daną paczkę aktualizacyjną:

W celu dostępu do pełnej pojemności klucza USB, zaleca się jego sformatowanie po wykonanych aktualizacjach.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.