Uwaga: Omówiona w artykule metoda aktualizacji dostępna jest od 11 generacji serwerów Dell. Instrukcja zawiera przykłady z aktualizacji serwera 11 generacji (wygląd menu w serwerach nowszych generacji może się różnić od pokazanego na przykładach).

1. Podczas uruchamiania serwera (POST) wejść do "System Services" przez wcisnięcie F10.

2. W menu Unified Server Configurator wybrać „Launch Platform Update”:

3. Wybrać źródło updatu:

„FTP Server” >> aktualizacja przez Dell Website (repozytorium online aktualizowane jest każdorazowo wraz z emisją nowej wersji Dell Server Updates (SUU), >> ok. 3-4 miesiące).

W przypadku korzystania z nośnika SUU, wybrać „Local Drive (CD/DVD/USB)" dla lokalnego napędu.

 

W razie wystąpienia poniższego komunikatu, wybrać „Yes”.

 

4. Narzędzie zestawia automatycznie listę dostępnych aktualizacji.

 


Zalecenie:

W przypadku, gdy aktualne wersje firmwarów różnią się w znacznym stopniu od wersji zainstalowanych na serwerze, zaleca się rozpoczęcie aktualizacji od oddzielnego updatu Lifecycle Controller. Lifecycle Controller odpowiada za koordynację instalacji updatów. Jeśli wersja Lifecycle C ontrolle jest przedawniona, aktualizacja pozostałych komponentów może być nieskuteczna.

Firmware Lifecycle Controller do oddzielnej aktualizacji:

Windows

Linux

iDRAC Webgui

Generation 11

Download

1.6.0

Download

1.6.0

Download

1.5.5

Generation 12

Download

1.3.0.850

Download

1.3.0.850

Download

1.3.0.850

Dokumentacja >>  Dell Unified Server Configurator i Lifecycle Controller

Video instrukcja  >> Dell Unified Server Configurator i Lifecycle Controller

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.