Wykaz narzędzi do aktualizacji serwerów DELL

Firma Dell udostępnia szereg narzędzi do kompleksowej aktualizacji serwerów.

Dell Server Updates (SUU) to repozytorium aktualizacji wszystkich serwerów PowerEdge od generacji 10 do 12. Płyty SUU można użyć bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego (wspierana pod Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Novell SuSE Linux ES).

Narzędzie Dell Respository Manager umożliwia utworzenie SUU z aktualizacjami dla konkretnych modeli serwerów.

Przy użyciu bootowalnego nośnika Dell Systems Build and Update Utility DVD lub Dell Unified Server Configurator / Lifecycle Controller można zaktualizować środowisko serwera niezależnie od systemu operacyjnego.

Narzędzie Firmware Update Utility (Nautilus) przeznaczone jest do aktualizacji firmwarów większości dysków twardych Dell, w szczególności tych, których aktualizacja nie jest możliwa przez SUU.

Dell Repository Manager

Niniejsza instrukcja opisuje sposób tworzenia bootwalnego ISO z repozytorium aktualizacji przy użyciu Dell Repository Manager. 

Proszę pobrać narzędzie Dell Repository Manager:

Download Dell Repository Manager 1.8

Zainstalować Dell Repository Manager na dowolnym systemie Windows z dostępem do internetu.

Po uruchomieniu narzędzia kliknąć na „View Dell Online Catalog“ w celu dostępu do katalogu „Dell FTP Catalog“.

 

W "Keyword Search" podać model serwera (1).

Pod "Operating System" wybrać paczki dla systemu Linux (2).

Zaznaczyć odpowiednią paczkę aktualizacyjną (3) i kontynuować wybierając opcję „Export” (4).

 

W oknie Wizard wybrać "Bootable ISO (Using Linux Bundle) “ i kliknąć "Next.

 

(ewentualnie brakujące Plugins zostaną automatycznie zainstalowane)

Wskazać lokalizacje dla obrazu ISO.

 

Pominąć opcje załączania skryptu przez wybranie „No“ i kontynuować >> „Next”

  

W oknie podsumowującym klikamy „Finish“. Proces tworzenia nośnika aktualizacyjnego można śledzić w „Job Queues”.

 

 

Po zakończeniu exportu obrazu ISO i wypaleniu płyty, uruchomić serwer z bootowalnego nośnika (opcjonalnie >> podmontować ISO pod iDRAC i uruchomić update).

Na czas trwania aktualizacji proszę przełączyć serwer z trybu UEFI na BIOS.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com.