Narzędzie Dell 32-Bit Diagnostics służy do wykrywania problemów ze sprzętem w serwerach Dell PowerEdge poza środowiskiem systemu operacyjnego.

W celu pobrania narzędzia diagnostycznego Dell 32 Bit Diagnostics prosimy skorzystać z podanych poniżej linków.

Dell 32 Diagnostics dla serwerów 11 generacji
(np. R710, R610, T610, R410, T410, R210, T110, M910, M610, C1100, C2100, C6100, C6220, C8000 itd.)

Pobierz

Dell 32 Diagnostics dla serwerów 10, 9, 8 generacji
(np. R805, R200, T100, 2950, 2900, 6850, 2850, 2800, SC1425, SC1435 itd.)

Pobierz

Instalując narzędzie diagnostyczne na kluczu USB, należy użyć klucza o maksymalnej pojemności 2GB (restrykcje FAT16).


1. Uruchomić aplikację na dowolnym urządzeniu z systemem Windows i utworzyć bootowalny nośnik (pod Linuxem należy uprzednio zmienić uprawnienia pliku używając komendy chmod +x Exxxxxxx.bin).

2. Uruchomić serwer z utworzonego nośnika.

3. Następnie wybrać opcję "Ddgui grahpics-based diagnostic" - aby uruchomić diagnostykę w trybie graficznym.


4. Wybrać „Custom Test”.

 

a następnie:
a) w obszarze „Diagnostic Options“ zaznaczyć wszystkie opcje

b) z listy urządzeń wybrać testowany komponent (np. Hard Drive) lub opcję „All devices“ dla wszystkich urządzeń.

c) W celu zapisu wyników testu proszę zmienić w „Diagnostic Options” nazwę dysku na c:\.

5. Rozpocząć diagnostykę klikając przycisk „Run”.

Prosimy wykonać zdjęcie wyników testu.

W systemach wyposażonych w moduł iDRAC można wykonać zrzut ekranu przy użyciu wirtualnej konsoli (File / Capture to File).

W przypadku uruchomienia diagnostyki z klucza USB, można przekopiować plik z wynikami testów używając komendy DOS „copy“. W tym przypadku klucz USB będzie dyskiem C:

Prosimy udostępnić wyniki testów obsłudze wsparcia technicznego Dell.

 


W artkule zawarto wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Artykuły zamieszczone na naszych stronach zostały opracowane i zweryfikowane przez specjalistów technicznych. Ze względu na ilość artykułów, nie każdy może zostać sprawdzony niezwłocznie po jego publikacji. Będziemy Państwu wdzięczni za komentarze i poprawki dotyczące artykułów. Uwagi prosimy kierować na adres: DE_LEJ_GSD_DTCG(at)Dell.com